Spring til hoved indhold

GDPR for leverandører og samarbejdspartnere

Vi behandler dine personoplysninger, når du er leverandør eller samarbejdspartner hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 1. Dataansvarlig

  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 2. Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til Bhsunds databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på margit.vildlyng@bhsund.dk

 3. Formål med behandling af dine personoplysninger

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi kan indgå aftaler og levere/modtage ydelser til/fra dig. Formålet er også, at Bhsund kan overholde en række retlige forpligtelser som følge af reglerne i hvidvaskloven og bogføringsloven.

  Vi behandler almindelige personoplysninger, som vi får fra dig. Det er bl.a. navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, cvr.nr., registrerings- og kontonummer. Afhængig af dit forhold til os behandler vi også oplysninger om dit CPR-nr.

  Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

 4. Retsgrundlag for behandling

  Behandlingen af dine personoplysninger sker med henvisning til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), som omhandler samtykke, opfyldelse af en kontrakt og retlig forpligtelse.

 5. Videregivelse

  Dine personoplysninger videregives i det omfang, det er relevant, til samarbejdsparter, pengeinstitut, revisor og databehandlere. Dine personoplysninger deles med offentlige myndigheder i det omfang, Bhsund er retligt forpligtet hertil.

 6. Tidsrum for opbevaring

  Dine personoplysninger opbevares som udgangspunktet i indeværende år + 5 år fra aftalens ophør.

 7. Afgivelse af personoplysninger

  At Bhsund behandler dine personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan samarbejde med dig.

 8. Rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Bhsunds databeskyttelsesrådgiver. Se ovenfor under pkt. 2. Kontaktoplysninger

  1. Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne.

  2. Ret til berigtigelse (rettelse)

   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

  3. Ret til sletning

   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

  4. Ret til begrænsning af behandling

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  5. Ret til indsigelse

   Du har ret til at gøre indsigelse mod Bhsunds behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

 9. Datatilsynet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over BHsunds behandling af dine personoplysninger.