Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde

Udgivet d. 4.7.2023

Kurset er rettet mod sundhedsfaglig praksis

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre herunder ældre med demens. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social og sundhedshjælpere samt social og sundhedsassistenter.

Mål

Deltageren kan anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I det arbejde kan deltageren tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder samt reflektere over betydningen af egen adfærd i samspillet med barnet/den unge/den voksne.

Desuden kan deltageren videregive relevante observationer til kolleger, pårørende og andre professionelle omkring barnet/den unge/den voksne.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Undervisningsdage er d. 24/10, 25/10 og 26/10.

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Tilmelding

Tilmelding sker via voksenuddannelse.dk

Tilmeld dig her

Ansøgningsfrist er d. 2/10.