Spring til hoved indhold

GDPR for brugere af Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskolens hjemmeside

Når du bruger Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles hjemmeside, behandler vi dine personoplysninger

 1. Dataansvarlig

  Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside.

 2. Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål til behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside, er du velkommen til at rette henvendelse til databeskyttelsesrådgiver på DPO@bhsund.dk

 3. Formålet med behandling af personoplysningerne

  Det overordnede formål med behandlingen af dine personoplysninger er at optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen. Det sker gennem vores anvendelse af cookies.

 4. Retsgrundlag for behandling

  Behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, jfr. persondataforordningens artikel 6, stk. 1. litra a) og du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 5. Videregivelse af personoplysninger

  Vi videregiver dine personoplysninger til vores leverandør af hjemmesiden, som vi har indgået databehandleraftale med. Her ud over henviser vi til vores cookies-politik. Den finder du her: Cookiepolitik

 6. Tidsrum for opbevaring

  Dine personoplysninger opbevares i op til 6 måneder fra dit sidste besøg på hjemmesiden.

 7. Rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Bhsunds databeskyttelses-rådgiver. Se kontaktoplysninger under pkt. 2.

  1. Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne.

  2. Ret til berigtigelse (rettelse)

   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

  3. Ret til sletning

   Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

  4. Ret til begrænsning af behandling

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

  5. Ret til indsigelse

   Du har ret til at gøre indsigelse mod Bhsunds behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

 8. Datatilsynet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på https://www.datatilsynet.dk

  Du har ret til at klage til over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.