Spring til hoved indhold

Social- og sundhedshjælper

Du hjælper og plejer typisk ældre mennesker, som ikke kan klare sig selv. Du yder omsorg og personlig og praktisk hjælp til ældre mennesker enten i deres eget hjem eller på et plejehjem.

Som social- og sundhedshjælper yder du omsorg og personlig/praktisk hjælp til ældre mennesker, enten i deres eget hjem eller på et plejehjem. Du snakker med de ældre, hjælper dem i tøjet og hjælper til med rengøring og vask. Du holder også øje med, om der sker ændringer i den ældres helbred.

Uddannelsen veksler mellem praktik og skole. På uddannelsen lærer du at hjælpe og støtte den ældre, så den ældre kan få en god hverdag og klare sig selv så godt som muligt. Du støtter den ældre i at skabe en god struktur i sin hverdag.

Generelt

Vejledning

Indflydelse og samarbejde

Fakta

På skolen

Studie-Ø Bornholm