Spring til hoved indhold

Skolen

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole huser fire uddannelser: sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent.

Bestyrelsesmedlemmer

Billede

Navn

Repræsenterer

Udpeget af

Funktion

Betina Wilhjelm

Betina Wilhjelm, projektleder

Selvsupplering

Bestyrelsen ved selvsupplering

Formand

Dorthe Pedersen, sektorformand

Fag & Arbejde

Fag & Arbejde

Næstformand

Anne Louise Noordegraaf

Anne Louise Noordegraaf,

Region Hovedstaden

Regionsrådet

Medlem

Sanne Friborg

Sanne Friborg, sygeplejerske

Bornholms Regionskommune

Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune

Medlem

Jens Bjerre Bergholdt

Jens Bjerre Bergholdt, administrationschef

Praktikområde/aftagerområde

Ledelsen ved Bornholms Hospital

Medlem

Iben Kyhn Riis

Iben Kyhn Riis, sundhedschef

Praktikområde/aftagerområde

Kommunalbestyrelsen, Bornholms Regionskommune

Medlem

Christian Kummerfeldt, kredsnæstformand

DSR

DSR, Kreds Hovedstaden

Medlem

Vakant

Eleverne på SOSU/PAU

Elevrådet

Medlem

Cecilie Ramstedt Frølich

Cecilie Ramstedt Frølich, studerende

Studerende på sygeplejerskeuddannelsen

De studerende

Medlem

Trine Hansen

Trine Hansen, underviser

Skolens medarbejdere

Skolens medarbejdere

Medlem

Pernille Kofoed Nielsen

Pernille Kofoed Nielsen, lektor

Skolens medarbejdere

Skolens medarbejdere

Medlem

Pia Palnæs Hansen

Pia Palnæs Hansen, rektor

Skolen

Tilforordnet

Administrativ medarbejder

Skolen

Sekretær