Spring til hoved indhold

Sygeplejerske

Som sygeplejerske får du mulighed for at gennemføre, koordinere og planlægge sygepleje- og udviklingsopgaver på f.eks. hospitaler, i hjemmet, i psykiatrien, i medicinalindustrien, på plejehjem og væresteder osv.

Som sygeplejestuderende og som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation. Under studiet skal du derfor udvikle evnen til at indleve dig i patientens livssituation, være parat til at træffe selvstændige beslutninger og handle akut.

Som uddannet sygeplejerske har du autorisation til at arbejde som sygeplejerske i Danmark og i mange andre lande. Du kan også vælge at læse videre på master- og kandidatniveau.

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både teoretisk og klinisk undervisning. Det giver dig en teoretisk og praktisk indsigt i sygeplejefaget, så du kan skabe et samspil mellem sygeplejerskens kliniske færdigheder baseret på sygeplejefaglig viden og menneskelig forståelse.

Gennem uddannelsen opnår du viden, færdigheder og kompetencer til at:

  • Udføre, formidle og lede sygepleje
  • Arbejde såvel sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forebyggende som behandlende, rehabiliterende og lindrende
  • Vurdere, begrunde og udvikle sygeplejen i forhold til patienten
  • Samarbejde med mennesker der både ligner og er forskellige fra en selv
  • Forny sygeplejen ved at anvende forskning eller deltage i udviklingsarbejde
  • Fortsætte på videreuddannelse

Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du går i dybden med en selvvalgt klinisk sygeplejefaglig problemstilling.

Generelt

Studie-Ø Bornholm

På skolen

Indflydelse og samarbejde

Fakta

Vejledning

Livet efter skolen