Spring til hoved indhold

Privatlivspolitik

Generelt

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Bornholms Sundheds – og Sygeplejeskole (herefter Bhsund) behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse. Vi behandler de oplysninger, du giver os eller som vi indsamler, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv. Vores grundlag for at behandle personoplysninger er persondataforordningen (GDPR) af 27. april 2016 og persondataloven af 23. maj 2018. Begge trådte i kraft den 25. maj 2018. Grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra a); samtykke, litra b); nødvendig for at opfylde en kontrakt, og/eller c); nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse. Grundlaget for at behandle følsomme personoplysninger er artikel 9, stk. 2, litra a); samtykke eller litra b); nødvendig for at overholde specifikke forpligtelser.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysningen kombineres med andre oplysninger. Personoplysninger kan for eksempel være navn, privatadresse, e-mailadresse personnummer, registreringsnummer, et billede, et fingeraftryk, en stemme og meget mere. Databeskyttelsesforordningen opdeler personoplysninger i tre typer:

  • Almindelige oplysninger * Særlige kategorier af oplysninger (følsomme oplysninger) * Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser Opdelingen findes, fordi persondataforordningen fastsætter forskellige betingelser og procedurer for behandling af personoplysninger afhængig af oplysningernes følsomhed.

Behandling af dine personoplysninger hos Bhsund

Bhsund er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med din henvendelse, en ansøgning, en sag hos os eller ved din færden på vores hjemmeside. Bhsund behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre som f.eks. oplæringsvirksomheder, kommuner, regioner og myndigheder. Bhsund kan også selv indhente oplysninger om dig fra f.eks. oplæringsvirksomheder, kommuner, regioner og myndigheder, når det er nødvendigt for varetagelsen af Bhsunds opgaver.

Hvilke rettigheder har du?

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Det følger af databeskyttelsesforordningen. Rettighederne er bl.a. ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til at se dine oplysninger, ret til berigtigelse og til begrænsning af dine personoplysninger. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Databeskyttelsesrådgiver

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder eller har spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte skolens DPO på dpo@bhsund.dk.

Klagemuligheder

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Bhsunds behandling af dine personoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Tjenester på sociale medier og cookies-politik

Bhsunds hjemmeside indeholder henvisninger til Bhsunds sider på de sociale medier Facebook, Instagram og LinkedIn, som har deres egne privatlivspolitikker. Vi opfordrer dig til at læse deres betingelser og vilkår samt privatlivspolitik, inden du afgiver personoplysninger. Bhsund bruger cookies på sin hjemmeside til at behandle personoplysninger. Du kan læse mere i vores cookiepolitik.

Du kan læse mere her om, hvordan vi behandler dine personoplysninger

Behandling af dine personoplysninger når du søger job GDPR for praktikanter GDPR for kursister på efter- og videreuddannelse GDPR for leverandører og samarbejdspartnere GDPR for studerende og elever Når du bruger BH Sunds hjemmeside