Spring til hoved indhold

Strategi

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles strategi 2020 - 2023

Vision og Strategisk retning for Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 2020 - 2023

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en mindre uddannelsesinstitution beliggende i Rønne.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er unik på den måde, at vi udbyder både erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelse inden for det sundhedsfaglige og pædagogfaglige område og uddanner Sygeplejersker, Social- og sundhedsassistenter, Pædagogiske assistenter, Social- og sundhedshjælper.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ser sig selv som en betydningsfuld uddannelsesudbyder på Bornholm, der prioriterer praksisnær samarbejde på tværs af institutioner.

Vision

Uddanne fagprofessionelle med efterspurgte og fremsynede kvalifikationer og kompetencer

Vores største vision og drivkraft er vores kerneopgave - at rekruttere elever og studerende til uddannelse og at elever og studerende gennemfører uddannelse sammen med den praksis vi uddanner til.

Vi uddanner kvalificerede fagprofessionelle til et velfærdssamfund som i den grad har brug for fagligt dygtige og kompetente fagprofessionelle.

Strategisk retning

Én organisation der i fællesskab favner fremtiden med attraktive uddannelser af høj kvalitet

Bhsund's strategiske retning er først og fremmest, at vores uddannelser er attraktive for uddannelsessøgende, er attraktive gennem hele uddannelsen med blændende god undervisning med høj grad af involvering, innovation og stærke lærings- og studiemiljøer.

En forudsætning for denne retning, er at være én organisation, der er stærke i faglige arbejdsfællesskab med engagement, faglighed, kompetencer og meningsfuldhed i den kerneopgave vi er sat til at løse.

Prioriterede indsatser

De 3 prioriterede indsatser, er hinandens forudsætninger og skal forstås fælles med fælles mål.

Arbejdsfællesskab

 • Retningen for organisationen og kerneopgaven skal være tydelig for alle uanset placering i organisationen.
 • Understøttende faglige fællesskaber.
 • Fleksible kompetencer i agil organisation.

Uddannelsesfaglige ambitioner

 • Stærk undervisningskvalitet.
 • Stærkt samarbejde med praktikken og kliniske undervisningssteder om undervisning, læring og uddannelse.
 • Stærke faglige og sociale lærings- og studiemiljøer for elever og studerende.
 • Tiltrækning at elever og studerende med høj gennemførelse.
 • Stærk efter- og videreuddannelsesudbud og kvalitet.

Udsyn, omverden og netværk

 • Attraktiv og efterspurgt samarbejdspartner om uddannelse og kompetenceudvikling.
 • Inviterende til strategiske og operationelle samarbejde om uddannelse og udvikling.
 • Klar og tydelig kommunikerende om hvad Bhsund skal, kan og vil.

Målbilleder

Det vi gerne vil opnå

 • Oplevelse af meningsfuldhed, engagement, tillid & følgeskab blandt alle medarbejdere
 • Ansvar- og medansvar
 • Kvalificering af kompetencer
 • Hensigtsmæssige og effektive arbejdsgange
 • Lønsomhed
 • Målrettet undervisning af høj kvalitet
 • Styrkede undervisningskompetencer
 • Styrkede overgange, transfer og samarbejde mellem teori og praktik/klinik
 • Tilgængelighed for elever og studerende
 • Øget gennemførelse
 • Faglige og sociale eftertragtede og involverende lærings- og studiemiljøer
 • Fremsynethed og efterspørgsel i kompetencer hos dimittender
 • Konstruktivt samarbejde med BRK og BoH om rekruttering, læring og gennemførelse
 • Strategisk og operationelt samarbejde - en indgang til efteruddannelse på Bornholm
 • Campus fællesskab - styrke samarbejde og synergi i studiemiljø, lærerkollegie og ledelseskraft
 • Danske SOSU skoler - netværk, inspiration, opdatering
 • KP/SPU - styrket kvalitet og videngrundlag
 • Styrke samarbejde om praksisfaglighed med UU, CB og folkeskole
 • Stigende henvendelser og forespørgsel om uddannelsesaktiviteter
 • Stor tilfredshed med efteruddannelse

Konkrete handlinger

Fra 2020 med bred elev, studerende og medarbejderinvolvering

Handleplaner på prioriterede indsatser med indlagt milepæle og tidshorisont

 • Effektive og meningsfulde arbejdsgange
 • Mødevirksomhed - administrativt, pædagogisk og fagligt
 • Pædagogisk udviklingsforum
 • Kompetenceudviklingsplan

Handleplaner på prioriterede indsatser med indlagt milepæle og tidshorisont

 • Innovation og digitalisering i undervisning
 • Kollegiale sparring om undervisning og didaktik
 • Eksperimenter med nye måder at samarbejde på om klinisk undervisning
 • Obligatoriske samtaler elev/lærer
 • Praktisksamarbejde i praktikken
 • Systematisk kompetenceudvikling
 • Fællesskab og tiltag om lærings- og studiemiljø

Handleplaner på prioriterede indsatser med indlagt milepæle og tidshorisont

 • Systematik og prioritering i ekstern mødevirksomhed, udviklingsopgaver og mulige nye samarbejdsflader