Spring til hoved indhold

GDPR for kursister på efter og videreuddannelse

Vi behandler dine personoplysninger, når du er kursist på efter- eller videreuddannelse på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 1. Dataansvarlig

  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 2. Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til Bhsunds databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på margit.vildlyng@bhsund.dk.

 3. Formål med behandling af dine personoplysninger

  Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at vi kan indgå aftale om et efter- eller videreuddannelsesforløb hos Bhsund.

  Vi behandler almindelige personoplysninger, som vi får fra dig. Det er bl.a. navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, registrerings- og kontonummer og CPR-nr.

  Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig.

 4. Retsgrundlag for behandling

  Behandlingen af dine personoplysninger sker med henvisning til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), som omhandler opfyldelse af en kontrakt.

 5. Videregivelse

  Dine personoplysninger deles med offentlige myndigheder i det omfang, Bhsund er retligt forpligtet hertil.

 6. Tidsrum for opbevaring

  Dit kursusbevis – uanset hvilken type efter- og videreuddannelse, du har taget – opbevares i 30 år. Dine øvrige personoplysninger opbevares sop til et år fra din afslutning på efter-videreuddannelse.

 7. Afgivelse af personoplysninger

  Det er en forudsætning for, at du kan være kursist hos Bhsund, at vi behandler dine personoplysninger.

 8. Rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Bhsunds databeskyttelsesrådgiver. Se ovenfor under pkt. 2. Kontaktoplysninger

  1. Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne.

  2. Ret til berigtigelse (rettelse)

   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

  3. Ret til sletning

   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

  4. Ret til begrænsning af behandling

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  5. Ret til indsigelse

   Du har ret til at gøre indsigelse mod Bhsunds behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

 9. Datatilsynet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over BHsunds behandling af dine personoplysninger.