Spring til hoved indhold

GDPR for Praktikanter

Vi behandler dine personoplysninger, når du er virksomhedspraktikant hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 1. Dataansvarlig

  Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

 2. Kontaktoplysninger

  Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger er du velkommen til at rette henvendelse til Bhsunds databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på margit.vildlyng@bhsund.dk

 3. Formål med behandling af dine personoplysninger

  Når du er i virksomhedspraktik, behandles dine personlige oplysninger til en lang række formål. De fleste personoplysninger har vi fået fra dig i forbindelse med din ansøgning og aftale.

  Vi behandler almindelige personoplysninger, som vi får fra dig. Det er bl.a. navn, adresse, postnummer, by, mobilnummer, e-mailadresse, dit CPR-nr. og evt. dit registrerings- og kontonummer.

  Vi behandler som altovervejende hovedregel ikke følsomme personoplysninger om dig.

  Når du er praktikant her, accepterer du samtidig den måde, som Bhsund behandler dine personoplysninger på.

 4. Retsgrundlag for behandling

  Behandlingen sker i henhold til persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), b) og c), der omhandler samtykke, opfyldelse af en kontrakt og overholdelse af en retlig forpligtelse.

  Hvis vi behandler følsomme personoplysninger, sker det på baggrund af dit samtykke og med henvisning til persondataforordningens artikel 9, stk. 1.

 5. Videregivelse

  Dine personoplysninger videregives i det omfang, Bhsund er retligt forpligtet til at videregive oplysningerne som f.eks. til offentlige myndigheder.

 6. Tidsrum for opbevaring

  Dine personoplysninger opbevares som udgangspunktet i indeværende år + 5 år fra aftalens ophør.

 7. Afgivelse af personoplysninger

  At Bhsund behandler dine personoplysningerne er en forudsætning for, at vi kan indgå en aftale om praktik.

 8. Rettigheder

  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Bhsunds databeskyttelsesrådgiver. Se ovenfor under pkt. 2. Kontaktoplysninger

  1. Ret til at se de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret)

   Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en gengivelse af oplysningerne.

  2. Ret til berigtigelse (rettelse)

   Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

  3. Ret til sletning

   I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig selv.

  4. Ret til begrænsning af behandling

   Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  5. Ret til indsigelse

   Du har ret til at gøre indsigelse mod Bhsunds behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

 9. Datatilsynet

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over BHsunds behandling af dine personoplysninger.