Spring til hoved indhold

GDPR for studerende og elever

Vi behandler dine personoplysninger, når du er studerende og elev hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

 1. GDPR for studerende på professionsbachelor i sygepleje

  Når du er studerende på professionsbachelor i sygepleje på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) behandler vi dine personlige oplysninger til en lang række formål.

  Du kan læse mere via https://www.kp.dk/databeskyttelsespolitik/

 2. GDPR for elever på social- og sundhedsuddannelserne eller på uddannelsen til pædagogisk assistent

  Når du er elev, eller når du søger ind på en af Bhsunds social- og sundhedsuddannelser eller på uddannelsen til pædagogisk assistent behandler vi dine personoplysninger til en lang række formål. De fleste oplysninger har vi fået fra dig i forbindelse med din ansøgning og optagelse. Når du er elev her, accepterer du samtidig den måde, som Bhsund behandler dine personoplysninger på. Behandlingen sker i henhold til Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen.

  Bhsund behandler almindelige personoplysninger i henhold til persondataforordningens artikel 6. Som udgangspunkt behandler Bhsund ikke følsomme personoplysninger om dig. Følsomme personoplysninger er bl.a. helbredsoplysninger. Hvis vi behandler følsomme personoplysninger om dig sker det i henhold til persondataforordningens artikel 9 og som altovervejende hovedregel på baggrund af dit samtykke.

  Afgivelse af personoplysningerne er en forudsætning for, at du dels kan søge ind på uddannelsen, dels kan være elev på en af uddannelserne hos os.

  1. Behandling og opbevaring

   Bhsund behandler dine personoplysninger fortroligt. Personoplysningerne behandles og opbevares i Bhsunds elektroniske arkivsystemer.

   Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål, vi har indsamlet dem til, vil personoplysningerne blive slettet. Dine personoplysninger slettes som hovedregel senest 5 år efter, du er dimitteret eller udmeldt på uddannelsen. Eksamensbeviser opbevares i henhold til reglerne i lovgivningen om erhvervsuddannelser.

  2. Videregivelse af oplysninger

   Bhsund videregiver almindelige personoplysninger til samarbejdspartnere, når det er nødvendigt. Det gælder i forbindelse med opdatering af beredskabsplanen gældende for hele Campus, der kan advare alle på stedet i tilfælde af brand, terror etc. Herudover videregiver Bhsund oplysninger til andre, f.eks. offentlige instanser, når Bhsund er forpligtet til dette.

  3. Dine rettigheder

   Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, og du har ret til at få rettet eventuelle urigtige oplysninger.

   Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, hvis du mener, at personoplysningerne behandles forkert.

   Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvis Bhsund har indhentet et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne. Vær opmærksom på, at dit samtykke til behandling af dine personoplysninger kan være en forudsætning for, at du dels kan søge ind på uddannelsen, dels kan gå på uddannelsen.

   Du har ret til at få slettet oplysninger, som Bhsund har registreret om dig, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, de blev indsamlet til.

   Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte Uddannelsesleder for SOSU Andreas Grosbøll på andreas.grosboell@bhsund.dk eller tlf. 36 98 29 03.

  4. Databeskyttelsesrådgiver og Datatilsynet

   Du kan kontakte Bhsunds databeskyttelsesrådgiver Margit Vildlyng på margit.vildlyng@bhsund.dk, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig.

   Du har ret til at klage til over behandlingen af dine personoplysninger til Datatilsynet: dt@datatilsynet.dk.

 3. Som studerende og elev er du også dataansvarlig

  Når du som studerende eller elev arbejder med personoplysninger, er du som udgangspunkt dataansvarlig for de personoplysninger, som du behandler, og skal derfor følge reglerne i Databeskyttelsesloven og Persondataforordningen. Det handler bl.a. om at behandle oplysningerne sikkert og fortroligt og ikke behandle oplysninger, som du ikke har ret til. Behandling af personoplysninger kan udgøre en potentiel risiko for den person, oplysningerne handler om, og derfor skal du gøre dit optimale for at passe på oplysningerne. ‍Formålet med databeskyttelsesreglerne er at beskytte den person, man har oplysninger om: man skal beskytte og respektere vedkommendes grundlæggende ret til at bestemme over egne oplysninger samt vedkommendes ret til beskyttelse af oplysningerne. ‍ Når du håndterer personoplysninger, betyder det, at du ”behandler” personoplysninger. Ordet ’behandling’ dækker over indsamling, registrering, opbevaring, videregivelse samt analyse af personoplysninger. ‍ ‍Når du behandler personoplysninger, kan du evt. tænke over det på samme måde, som når du låner en cykel. Altså, du låner en cykel til et bestemt formål, du viderelåner den kun, hvis du har aftalt det med ejeren og du afleverer den tilbage på det aftalte tidspunkt – og du beholder ikke en kopi af nøglen. I eksemplet udskifter du selvfølgelig ”cykel” og ”den” med ”persondata”.

  Hvis nu persondata var en cykel

  Kan du svare ja til, at det er god stil:

  • Spørge om lov, hvis du vil låne den?

  • Forklare til hvilket formål, du vil låne den?

  • Sige hvor lang tid, du vil låne den?

  • Kun bruge den til de formål, du har sagt?

  • Passe på, at der ikke sker noget med den, men du låner den?

  • Rette op på eventuelle fejl, mens den er i din varetægt?

  • Levere den tilbage så snart ejeren ønsker det?- og ikke beholde en kopi af nøglen, bare fordi du vil bruge den igen på et senere tidspunkt?

   Skift nu ordet "låne" ud med "behandle" og skift "den" ud med "personlige data".

  Som studerende og elev vil du som udgangspunkt have et sagligt formål med din behandling af personoplysninger, når det sker i studiefagligt øjemed. I de fleste tilfælde kan du anvende udtrykkeligt samtykke fra den person, hvis personoplysninger du ønsker at bruge, som grundlag.