Spring til hoved indhold

Tværprofessionelle drøftelser på Campus

Udgivet d. 6.9.2021

Onsdag den 29. september 2021 stiller de fire professionsuddannelser på Campus – lærer, sygeplejersker, socialrådgivere og pædagoger – skarpt på spørgsmålene og udfordringen:

  • Hvorfor fagprofessionelle?
  • Hvorfor uddanne velfærdsprofessionelle – sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådigere?
  • Hvilken betydning har de i og for velfærdssamfundet – og ikke mindst her på Bornholm?

Rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann og servicedirektør i BRK Trine Dorrow kommer med deres bud på udfordringer og muligheder og kommer med oplæg til en videre faglig drøftelse.

Alle studerende og ansatte ved de fire velfærdsuddannelser på Campus er inviterede, og det samme er alle interesserede fra aftagerfeltet, BRK og de faglige organisationer.

Vi – gruppen af uddannelsesledere tilknyttet de 4 professionsbacheloruddannelser på Campus glæder os til en spændende eftermiddag.

Program (arrangementet finder sted i idrætssalen)

Kl. 13.00: Velkommen ved Pia Palnæs Hansen – rektor for BHsund

Kl. 13.05: Oplæg ved rektor for Københavns Professionshøjskole Stefan Hermann. Hvorfor fagprofessionelle? Hvorfor uddanne velfærdsprofessionelle – sygeplejersker, lærere, pædagoger og socialrådigere? Hvilken betydning har de i og for velfærdssamfundet – og ikke mindst her på Bornholm?

Kl. 13.30: Oplæg ved servicedirektør i BRK Trine Dorrow Hvad er der behov for – ikke mindst her på Bornholm? Og hvilke udfordringer presser sig på og kalder på nye løsninger og samarbejder blandt de fagprofessionelle?

Kl. 13.50: Kort Pause

Kl. 14-15: Fælles tværprofessionelle drøftelser