Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Farmakologi i somatikken

Udgivet d. 8.2.2022

Deltagerne kan varetage medicinadministration af lægemidler til behandling af somatisk sygdom, herunder medicinering via subcutan kanyle. Du får udvidet viden om lægemiddelregning, farmakodynamik og farmakokinetik således, at du kan observere borgeren og handle hensigtsmæssigt i forhold til virkning, bivirkning og kontraindikation, samt medicinudløste forgiftningstilstande, delirium og allergiske reaktioner.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og sekundære sundhedssektor. Det anbefales at kursisten har erfaring fra arbejdet med somatisk syge borgere samt kompetencer svarende til AMU- uddannelsen "Medicinadministration".

Mål
Deltageren kan, på baggrund af ny og tidligere erhvervet farmakologisk viden og erfaring, selvstændigt og i henhold til gældende lovgivning og arbejdspladsens kliniske retningslinjer og procedurer, varetage medicinadministration til borgere med somatisk sygdom.

Deltageren kan:

  • anvende sin øgede forståelse for farmakodynamik og farmakokinetik i observation af virkning, bivirkning og interaktion samt forholde sig kritisk til indikation og kontraindikation
  • herunder anvende sin udvidede viden om specifikke lægemidler i forhold til udvalgte borgergrupper med særlig relevans for deltagernes egen praksis.
  • observere for og handle hensigtsmæssig på medicinforgiftninger, delirium og medicinudløste allergiske reaktioner
  • handle hensigtsmæssigt ud fra gældende lovgivning på området, anvende vejledninger for specifikke præparater, og reagere hensigtsmæssigt på afvigelser fra vedtagne standarder
  • udføre lægemiddelregning på udvidet niveau varetage medicinering via subcutan kanyle
  • inddrage borgerens perspektiv på medicineringen samt bidrage til at fremme kvalitet og patientsikkerhed ved medicinadministration Deltageren kan endvidere anvende net-baserede databaser på udvidet niveau som søgeredskab til brug i medicinadministration, samt dokumentere medicinadministration ud fra gældende retningslinjer.

Eksamen
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Varighed
Uddannelsens varighed er 5 dage:

Mandag d. 23. maj 2022

Tirsdag d. 24. maj 2022

Onsdag d. 25. maj 2022

Mandag d. 30. maj 2022

Tirsdag d. 31. maj 2022

Tilmelding