Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Medicinadministration 2022

Udgivet d. 4.1.2022

Du kan efter endt uddannelse selvstændigt administrere medicin til den enkelte borger/patient. Du  kan observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion samt søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Du kan ligeledes dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Målgruppe
Social- og sundhedsassistenter, ansat i den primære eller den sekundære sundhedssektor med mindst ½ år praksiserfaring.

Mål
Deltagerne kan på baggrund af tidligere erhvervet viden og praksiserfaring handle selvstændigt samt reflektere over problemstillinger i forbindelse med administration af almindeligt forekommende lægemidler til den enkelte borger/patient.

Deltagerne kan:

  • observere borgerens/patientens tilstand og reagere hensigtsmæssig ved forandringer og medicinudløste forgiftningstilstande på baggrund af viden om lægemidlers virkning, bivirkning og interaktion.
  • anvende sundhedsprofessionelle internetbasserede databaser til at søge viden om de enkelte lægemidlers indikationer, virkning, bivirkninger og interaktioner samt styrker og enheder.
  • handle hensigtsmæssigt i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om ansvar og kompetence, samt  viden om de sikkerhedsmæssige aspekter i den aktuelle kontekst.
  • samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder borgere og professionelle, i forbindelse med medicinadministration 
  • Deltageren kan derudover dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration på baggrund af viden om gældende retningslinjer inden for eget arbejdsområde.

Eksamen
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Varighed
Uddannelsens varighed er 5 dage:

Mandag d. 14. marts 2022

Tirsdag d. 15. marts 2022

Onsdag d. 16. marts 2022

Mandag d. 28. marts 2022

Tirsdag d. 29. marts 2022

Tilmelding