Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis

Udgivet d. 23.5.2022

Uddannelsen er en basisuddannelse for oplæringsvejledere, der som en del af det daglige arbejde tilrettelægger og gennemfører vejledning i forhold til udviklingen af erhvervsfaglige kompetencer, hos elever, som er i oplæring som pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter.

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet til pædagogiske assistenter, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter.

Det anbefales, at deltageren har erfaring inden for jobområdet og har uddannelsesmæssige forudsætninger svarende til den erhvervsuddannelse, der uddannes elever til.

Mål

 1. Deltageren kan tilrettelægge vejledning med afsæt i viden om erhvervsuddannelsen til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent samt medvirke til samspillet mellem skole og oplæring
 2. Deltageren kan i vejledningen af elever oversætte nationale og lokale politikker, strategier og standarder, til konkrete opgaver i praksis, ud fra et organisations- og sektor-kendskab og forståelse af at bidrage til løsning af en velfærdsopgave
 3. Deltageren kan forstå og omsætte oplæringsmålene i forhold til kerneopgaven og borgersamarbejdet, samt formidle det tværsektorielle og tværfaglige samarbejdes betydning 
 4. Deltageren kan, ved bevidst brug af kommunikation, understøtte elevens refleksion over egen og andres
 5. Deltageren kan, med afsæt i rollen som oplæringsvejleder, reflektere over, vurdere og formidle eget fagprofessionelt arbejde
 6. Deltageren kan identificere og udvælge læringsmuligheder, der understøtter elevens udvikling af erhvervsfaglig kompetence
 7. Deltageren kan bidrage til udvikling af arbejdspladsens læringsmiljø med afsæt i praksis som læringsrum
 8. Deltageren kan bidrage til elevens deltagelse i praksisfællesskabet på en sådan måde, at eleven inddrages i tilrettelæggelsen af egen uddannelse
 9. Deltageren kan identificere elevens læringsforudsætninger til differentiering af vejledningen
 10. Deltageren kan anvende feedback som metode til facilitering af elevens læring, evne til selvevaluering og udvikling af faglig identitet
 11. Deltageren kan anvende digitale redskaber til at rammesætte læring og facilitere elevens refleksion
 12. Deltageren kan planlægge og strukturere et oplæringsforløb og anvende redskaber og metoder i vejledning, samtaler og evaluering

Eksamen

Der er en mundtlig prøve til uddannelsen.

Uddannelsens varighed er 11 dage:

D. 24.-28. oktober 2022

D. 7.-8. november 2022

D. 14.-17. november 2022

Tilmelding foregår via voksenuddannelse.dk

TilmeldingTilmelding til AMU-kursus oplæringsvejleder, PAU- og SOSU-elever, basis