Spring til hoved indhold

PUP Modul 3 - Hjernen og kroppen (5 AMU-kurser)

Udgivet d. 8.11.2022

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole udbyder i samarbejde med UC SYD og VIA UC den toårige uddannelse Professionshøjskolernes Uddannelse for Plejefamilie til plejefamilier på Bornholm. Modul 3 udbydes med start i februar 2023.

På Modul 3 får deltagere viden om, hvordan man kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen hos barnet, den unge og den voksne ud fra en neuropædagogisk tankegang.

Modul 3 består af fem kurser med følgende AMU-mål:

Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser (22,2 timer over 4 dage)

Efter uddannelsen kan du med afsæt i kendskab til det enkelte barn, den unge eller voksne med udviklings- og adfærdsforstyrrelser og relaterede trivselsvanskeligheder se bag om adfærden og yde støtte til en trivselsfremmende social- og specialpædagogisk bistand. Uddannelsen giver dig viden om adfærd og reaktionsmønstre ved de hyppigst forekommende udviklingsforstyrrelser såsom autisme med støttebehov (svarende til aspergers syndrom) og ADHD samt om relaterede adfærds- og trivselsproblemer.

Afholdes d. 1/2, d. 2/2, d. 16/2 og d. 17/2 2023

Neuro 1 - Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde (22,2 timer over 4 dage)

Efter uddannelsen kan du anvende en neuropædagogisk tilgang som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Uddannelsen giver dig indblik i hjernens funktioner og sanseintegration. Du lærer at tage afsæt i den enkeltes behov, forudsætninger og udviklingsmuligheder i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde samt at reflektere over betydningen af din egen adfærd i samspillet.

Afholdes d. 28/2, d. 1/3, d. 15/3 og d. 16/3 2023

Neuro 2 - Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde (22,2 timer over 4 dage)

Efter endt uddannelse kan du udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos barnet, den unge og den voksne. Du får en viden om hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang. Du kan reflektere og analysere din egen rolles betydning i forhold til barnet, den unge og voksne. Det er en fordel, at du har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen "Neuropædagogik, som redskab i pædagogisk arbejde" eller besidder tilsvarende kvalifikationer, da uddannelsen anses som en overbygning af denne.

Afholdes d. 28/3, d. 29/3, d. 11/4 og d. 12/4 2023

Børns motorik, sansning og bevægelse 1 (22,2 timer over 4 dage)

Efter endt uddannelse vil du have viden om børns sansemotoriske udvikling, og hvilken betydning den har for deres trivsel og udvikling generelt. Kurset vil give dig kendskab til, hvordan du kan være med til at fremme og understøtte børns sansemotoriske udvikling gennem iværksatte aktiviteter i et inkluderende læringsmiljø, der er tilpasset så alle børn har deltagelsesmulighed. Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og evaluerer på bevægeaktiviteter, så de er med til at give børn alsidige muligheder for at gøre brug af og lære gennem krop og sanser.

Afholdes d. 21/4, d. 24/4, d. 10/5 og d. 11/5 2023

Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal (14,8 timer over 3 dage)

Efter uddannelsen kan du med viden om lavaffektive metoder tilrettelægge og gennemføre en trivselsfremmende indsats i samarbejde med borgeren. Du lærer at kommunikere, identificere og forebygge i forhold til borgerens stress-belastning og heraf minimere konflikter med afsæt i lavaffektive metoder, der tager højde for at borgerens problemskabende adfærd er en form for mestringsstrategi.

Afholdes d. 22/5, d. 24/5 og d. 6/6 2023

Prøve

Hvert kursus afsluttes med en prøve, som skal bestås, for at du kan få et AMU bevis. Du vil også modtage et bevis for Modul 3, når du har bestået alle fem kurser på Modul 3.

Tilmelding

Hvis du ikke skal deltage i alle fem kurser på Modul 3, bedes du straks efter tilmelding oplyse os om dette. Skriv en mail til Linda.Wridt@bhsund.dk hvori du oplyser dit fulde navn og hvilket kursus, du skal frameldes.

Tilmeld dig den fulde kursuspakke her

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole
UC Syd
VIA University College