Spring til hoved indhold

Sundhedsfremme i lokalsamfundet på Gudhjem Museum

Udgivet d. 24.2.2022

Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 19.00-21.00 inviterer Bhsund i samarbejde med Gudhjem By- og Museumsforening til et arrangement om at skabe sundhedsfremme i lokalsamfundet på Gudhjem Museum. Arrangementet er åbent for alle og gratis.

Kom og hør Bjarne Bruun Jensen fortælle om: 

  • Hvordan borgere, herunder børn og unge, kan inddrages aktivt i at skabe sundhed i lokalsamfundet 
  • SOL-projektet på Bornholm
  • Hvilke sundhedspædagogiske principper, der fører til fremme af sundhed 
  • Hvilke professionelle kompetencer, der kræves for at understøtte borgere og brugere i at være en del af løsningen og ikke kun en del af problemet 

Bjarne Bruun Jensen, der er professor ved Steno Diabetes Center Copenhagen, præsenterer, hvordan arbejdet med sundhedspædagogiske principper kan skabe mere sundhed i lokalsamfundet. Et af nøgleprincipperne handler om borgerinvolvering ud fra ideen om, at borgerne selv sidder inde med løsningen til mange af de udfordringer vi kæmper med inden for sundhedsområdet i dag. Et andet princip handler om, at sundhed ikke kun må kobles sammen med sygdom og død, men i stedet skal livskvalitet og sociale dimensioner danne udgangspunkt for dialogen med borgerne om det sunde liv.

Foredraget vil både præsentere teori, begreber og – ikke mindst – konkrete eksempler. Bl.a. vil SOL-projektet (Sundhed og Lokalsamfund), der for nogle år siden blev gennemført på Bornholm, blive præsenteret. Undervejs bliver der kastet lys over, hvordan børn og unge kan ses som en del af løsningen og ikke kun må ses som en del af problemet, når vi snakker om sundhed. Mange eksempler viser, at børn og unge faktisk kan være katalysatorer af sundhedsfremme – både i skolen, i familien og i lokalsamfundet. Hvis de vel at mærke får den nødvendige respekt, støtte og sparring. Og det kræver selvfølgelig stærke, kompetente og motiverede professionelle!

Kom og diskutér med Bjarne, og hvem ved – måske danner det hele udgangspunkt for et nyt projekt – et SOL 2 – på Bornholm?

Kort om Bjarne Bruun Jensen
Professor på Danmarks Pædagogiske Universitet og på Steno Diabetes Center Copenhagen. Konsulent for WHO og har været med i arbejdet i en række nationale og internationale organisationer. Har skrevet en række artikler, kapitler og bøger. Udviklede masteruddannelsen i Sundhedspædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitet.

Foredraget er kommet i stand som et samarbejde mellem Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole og Gudhjem By- og Museumsforening.


STED: Gudhjem Museum, Stationsvej 1, Gudhjem.
Åbent for alle og gratis adgang.