Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Medicinhåndtering

Udgivet d. 4.9.2023

Efter uddannelsen kan du medvirke ved medicinadministration inden for dit ansvars- og kompetenceområde med afsæt i arbejdspladsens instrukser og gældende lovgivning. Uddannelsen giver dig viden om hvordan du udleverer medicin, hjælper borgeren med korrekt indtagelse og observerer og reagerer på forandringer ud fra viden om virkning, bivirkning og interaktioner hos de hyppigst forekommende lægemidler i din praksis. Endvidere bliver du styrket i det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde inden for dit jobområde med henblik på øget patientsikkerhed.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager sundhedsfagligt og/eller pædagogisk arbejde med børn, unge, voksne og ældre. Medarbejderne kan fx være social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere eller familieplejere, der fx arbejder inden for det nære sundhedsvæsen, på dagtilbudsområdet, eller på specialområdet.

Mål

Deltageren kan medvirke ved medicinadministration, herunder kan deltageren:

  • udlevere medicin og hjælpe borgeren med at indtage denne korrekt.
  • observere og reagere på forandringer i borgerens adfærd i forhold til den medicinske behandling og på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktioner.
  • samarbejde med borgeren om at indtage medicinen korrekt ud fra borgerens forudsætninger, behov og ønsker.
  • handle ud fra bevidsthed om eget ansvars- og kompetenceområde og kan arbejde ud fra arbejdspladsens instrukser, herunder delegeringsansvar i henhold til gældende lovgivning.
  • dokumentere og videregive relevante observationer ved forandringer i borgerens tilstand og ved afvigelser ved medicingivning. Deltageren har kendskab til utilsigtede hændelser.
  • samarbejde med borgeren om videregivelse af relevante informationer til pårørende, tværfaglige og tværsektorielle samarbejdspartnere ud fra gældende lovgivning.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

Uddannelsesdage: 22/11, 23/11 og 24/11 (kl. 8.15 – 15.39)

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

TIlmelding

Tilmelding sker via voksenuddannelse.dk

Link til tilmelding

Der er tilmeldingsfrist d. 30/10.