Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde

Udgivet d. 13.9.2023

Kurset er rettet mod pædagogisk praksis

Efter endt uddannelse kan du udvælge og anvende neuropædagogiske metoder, der fremmer den bedst mulige udvikling og trivsel hos barnet, den unge og den voksne. Du får en viden om, hvordan du kan være medskaber af trivselsfremmende miljøer, der fremmer udvikling og læringen ud fra en neuropædagogisk tankegang. Du kan reflektere og analysere din egen rolles betydning i forhold til barnet, den unge og voksne. Det er en fordel, at du har gennemført arbejdsmarkedsuddannelsen "Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde" eller besidder tilsvarende kvalifikationer, da uddannelsen anses som en overbygning af denne.

Målgruppe

Målgruppen for uddannelsen er faglærte og ufaglærte medarbejdere, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demenssygdom. Medarbejderne kan eksempelvis være pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Mål

Deltagerne kan udvælge og anvende metoder, der fremmer udvikling og trivsel hos barnet, den unge eller den voksne, på baggrund af forståelse for borgerens behov for neuropædagogiske indsatser, i det pædagogiske arbejde.

Deltagerne kan forholde sig og medvirke til udvikling af trivselsfremmende miljøer, der med afsæt i neuropædagogisk viden og en grundlæggende forståelse af hjernens funktioner, udvikling, og sanseintegration, tilgodeser menneskets læringspotentiale og udvikling.

Deltagerne kan, med afsæt fra et neuropædagogisk perspektiv, reflektere over og analysere egen rolle i det relationelle samspil, så trivslen fremmes mellem barnet, den unge eller den voksne.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3,0 dage.

Undervisningsdage: 15/1, 16/1 og 5/2 (kl. 8.15 til 15.39)

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Tilmelding

Tilmelding sker via voksenuddannelse.dk

Tilmelding

Tilmeldingsfrist den 23/12 2023