Spring til hoved indhold

AMU-kursus: Rehabilitering som arbejdsform

Udgivet d. 19.4.2023

Mål

Deltageren kan bidrage til en målrettet rehabiliteringsindsats for borgeren, forstår individuelle rehabiliteringsplaner, kender lovgrundlaget for rehabiliteringsindsatsen samt kan handle i overensstemmelse med centrale værdier og elementer i rehabilitering. Deltageren kan endvidere på baggrund af sin viden om rehabilitering som arbejdsform medvirke til at forebygge begrænsninger i borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, således at dette fremmer dennes selvstændige og meningsfulde liv.

Målgruppe

Deltagere, som varetager jobfunktioner med direkte borgerkontakt inden for social- og sundhedsområdet eller det pædagogiske område, herunder voksenhandicapområdet, samt inden for psykiatrien.

Varighed

Uddannelsens varighed er 3 dage.

7/6, 8/6 og 11/9. Alle dage kl. 10.00-14.56.

(sidste dag er en opfølgningsdag)

Eksamen

Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Tilmelding

Tilmelding foregår via voksenuddannelse.dk

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist den 15. maj 2023.