Spring til hoved indhold

Bhsund kan nu udbyde endnu flere AMU-kurser

Udgivet d. 23.3.2023

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole ansøgte sidste år om godkendelse til at kunne udbyde ’FKB 2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge’*, som vil gøre det muligt for os at tilbyde flere AMU-kurser målrettet det pædagogiske område med særligt fokus på børn og unge.

Den 23. januar 2023 godkendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vores ansøgning, og det er fra 1. februar derfor muligt for os at tilbyde en række nye AMU-kurser.

Vi har opdateret vores oversigt over alle kurser, som vi er godkendt til at udbyde. Se den her:

Oversigt over enkeltfag

Begrundelse for godkendelse

Den 23. januar godkendte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vores ansøgning med følgende begrundelse:

Ministeriet følger VEU-rådets indstilling om, at ansøgningen fra Bornholms Sundheds- og sygeplejerskeskole om udbud af FKB 2877 Pædagogisk arbejde med børn og unge skal godkendes. Beslutningen er primært begrundet i, at der vurderes at være behov for videreuddannelsesmuligheder for pædagogisk assistenter på Bornholm, hvilket pt. mangler. Bornholm Sundheds- og sygeplejerskole har både i 2020 og 2021 haft aktivitet på FKB’en via udlån, hvilket indikerer at der er behov for en udbyder på Bornholm for at imødekomme efterspørgslen. Dette vurderes at være en tungtvejende grund, der jf. AMU-bekendtgørelsens § 13 berettiger godkendelse af en ny udbyder mellem de faste udbudsrunder.

Desuden opfylder Bornholms Sundheds- og sygeplejerskole de fire kriterier, der lægges vægt på i forbindelse med godkendelsen af udbydere i udbudsrunden 2022: Her er der bl.a. lagt vægt på kvaliteten af det faglige miljø, herunder lærerkvalifikationer, samt at Bornholms Sundheds- og sygeplejerskole har et godt samarbejde med andre AMU-udbydere, kommune, dagtilbud og jobcentre mv.

Kontakt os ved interesse om kurser

Ved spørgsmål om AMU-kurser eller ønske om specifikke kurser fra vores oversigt: Kontakt akademisk administrativ medarbejder Marie Hedemark.

Læs mere om eftervidereuddannelse og AMU-kurser hos Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole her.

*FKB (fælles kompetencebeskrivelse) beskriver mål og rammer for grundlæggende kompetenceudvikling for voksne faglærte og ufaglærte ift. behov inden for et jobområde.