Spring til hoved indhold

Fra SOSU til sygeplejerske

Udgivet d. 20.11.2023

Særligt tilrettelagt forløb for erfarne SOSU-assistenter, der kan tage en sygeplejerskeuddannelse på 3 år på Bornholms Sundheds- og Sygeplejerskeuddannelse.

Studiestart: foråret 2024

Beskrivelse af forløbet

Som noget nyt tilbyder Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole erfarne SOSU-assistenter at tage en sygeplejerskeuddannelse på 3 år. Der gives merit for klinikdelene på 1. og 2. semester samt dele af den teoretiske undervisning på 1. semester, hvilket gør det muligt at forkorte uddannelsen, der normalt varer 3,5 år.

De erfarende SOSU-assistenter vil gå på et separat hold, men starte på uddannelse i foråret 2024 og dermed følge skolens øvrige hold. Fælles studiestart skal øge fællesskabet på tværs af sygeplejerskeuddannelsen, og der er desuden som en del af studiemiljøet en række fælles sociale og faglige arrangementer. Der vil også være støttende samtaler med vores studievejleder gennem hele uddannelsesforløbet. Ligesom øvrige sygeplejerskestuderende, vil du få SU under uddannelsen.

Ansøgning

Er du interesseret i uddannelsesforløbet for erfarne SOSU-assistenter, så kontakt studievejleder Lotte Myler på LOTM@kp.dk. Vores studievejleder vil sammen med den enkelte ansøger vurdere, om dennes viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med undervisningselementer og læringsmål for at kunne starte på forløbet.

Adgangskrav

For at der kan gives merit for klinik og fritagelse på undervisning, skal det individuelt vurderes, at dennes viden, færdigheder og kompetencer kan sidestilles med undervisningselementer og læringsmål på 1. og 2. semester. Studievejleder vil i dialog med ansøgeren lave denne vurdering.

Det særligt tilrettelagte forløb kan tilbydes SOSU-assistenter uddannet efter uddannelsesordningen af 2001 eller senere. Der skal dokumenteres minimum 9 måneders erhvervserfaring/ansættelse som SOSU-assistent på 33-37 timer/ugen (primært dagvagter) indenfor de seneste fire år på hospital eller i primær sektor. Hvis uddannelsen til SOSU-assistent er fra tidligere uddannelsesordninger, kræves derudover dokumentation for bestået eksamen i dansk og naturfag på C-niveau samt engelsk på D-niveau.

At være studerende på det særligt tilrettelagte forløb kræver gode studiekompetencer ift. selvstændighed, overblik, planlægning og struktur.

Uddannelsesforløbet 1. og 2. semester

Den studerende vil starte på 1. semester i uge 5, og overgangen til 2. semester sker i uge 15. Den studerende skal kunne bevæge sig mellem undervisning på 1. og 2. semester fra uge 18. Der vil være dage på 1. semester, hvor den studerende vil være fritaget for undervisning. Disse dage skal den studerende i stedet arbejde selvstændigt med teoretiske delementer på 1. semester, som vil være skemalagt efter overgangen 2. semester. Den studerende skal gå til de ordinære eksaminer for både 1. og 2. semester ved semesterafslutning.

Studievejleder vil løbende afholde samtaler med den studerende under det særligt tilrettelagte forløb for at støtte den studerendes studietrivsel.

Der gives samlet set på 1. og 2. semester merit for 30 ECTS: 18 kliniske ECTS og fritagelse for 12 teoretiske ECTS.

Kontakt

Er du interesseret i uddannelsesforløbet for erfarne SOSU-assistenter, eller har du spørgsmål? Kontakt studievejleder Lotte Myler på LOTM@kp.dk