Spring til hoved indhold

Job: Administrativ medarbejder - uddannelsesplanlægger

Udgivet d. 17.11.2023

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole søger en effektiv og selvstændig medarbejder til primært at varetage administrative opgaver i relation til Social og sundhedsuddannelserne og den Pædagogiske assistent uddannelse

Er du struktureret, detaljeorienteret samt analytisk tænkende og kan du samarbejde og bevare overblikket, er jobbet måske noget for dig.

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er en veletableret skole, med 4 uddannelser (Social- og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper, Pædagogisk assistent og Sygeplejerske), som ligger i fantastiske nye rammer på Campus Bornholm. Vi er en skole, som arbejder ud fra værdierne Tryghed, Faglighed, Handlekraft, Fællesskab og Udsyn, og vi arbejder målrettet med bære- og væredygtighed på tværs af organisationen og uddannelserne. Vi har tæt samarbejde med Bornholms Regionskommune og Bornholms Hospital og vores mål er at være en skole med et bredt digitaliseringsfokus.

Dine primære arbejdsopgaver vil ligge inden for følgende ansvarsområder:

 • Skemaplanlægning
 • Eksamens – og censorplanlægning
 • Ferie-fraværs registrering
 • Administrative opgaver i forbindelse med ekstern undervisning
 • Kvalitetsarbejde, herunder varetagelse af evalueringer og analysearbejde (statistik) samt andre opgaver forbundet med kvalitetsarbejde. Dvs. bl.a. udarbejde rapporter og relevante notater til brug for kvalitativ udvikling af uddannelserne
 • Kursus- og efteruddannelse, herunder varetagelse af planlægning og koordinering af AMU-kurser

Profil og kompetencer

Vi søger en medarbejder, der har:

 • Erfaring med skemaplanlægning og andre planlægningsopgaver Interesse for at arbejde med relevante bekendtgørelser og lovgivning
 • Erfaring med data- og analysearbejde og/eller flair for at udarbejde statistikker – har du en akademisk baggrund vil du få mulighed for at arbejde mere indgående med analyser og statistisk materiale.
 • Gode samarbejdsevner og stor grad af integritet
 • Er struktureret og have sans for detaljer. Endvidere skal du have et godt overblik og evne at kunne jonglere mellem flere forskellige typer af opgaver
 • Er i stand til at arbejde med Excel som erfaren bruger
 • Enten har en relevant videregående uddannelse eller matchende kompetencer erhvervet som administrativ medarbejder

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • er proaktiv og løsningsorienteret, både når det gælder problemløsning og nye processer
 • er ansvars- og kvalitetsbevidst i forhold til både konteksten og detaljen – er systematisk og analytisk funderet
 • er god til at skabe en professionel relation til dine samarbejdspartnere/kollegaer er imødekommende og hjælpsom
 • har et godt humør og kan mestre en hverdag præget af effektivitet og handlekraft

Vi tilbyder

 • Varierede opgaver i en intern kontekst hvor dine nærmeste samarbejdspartnere er din leder, øvrige studieadministration samt undervisere på SOSU PAU uddannelserne
 • Faglige og personlige udviklingsmuligheder
 • En positiv omgangsform, dygtige kollegaer og plads til forskellighed
 • En arbejdsplads, hvor vi sætter organisationen før individet og en arbejdsplads, hvor vi på daglig basis har fokus på såvel bære- som væredygtighed
 • Fantastiske rammer på Campus Bornholm (prisvidende nybyggeri fra 2018, som er bygget ud fra tanker og ønsker om et bæredygtigt byggeri)

Ansættelsesvilkår

Du vil referere til uddannelseslederen for SOSU/PA-uddannelserne og du vil have et tæt samarbejde med underviserne samt studieadministrationen.

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt. Ansættelse sker i øvrigt i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant organisation.

Stillingen ønskes besat senest den 1. februar 2024.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er torsdag den 7. december 2023.

GDPR

Vi ønsker ikke at behandle følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen. Derfor beder vi dig om at undlade at sende følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger eller dit cpr.nr. Se yderligere skolens privatlivspolitik: https://bhsund.dk/skolen/

Ansættelsessamtaler finder sted på Bhsund, Minervavej 1, 3700 Rønne den 14. og 15. december. Der kan forekomme en 2. samtale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Uddannelsesleder Linda Matzen Hansen tlf. 36982903 eller linda.matzen@bhsund.dk

Oplysninger om skolen kan findes på www.bhsund.dk

Bhsund ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Søg stillingen

Søg stillingen via dette link