Spring til hoved indhold

Jobopslag: Uddannelsesleder til erhvervsuddannelserne

Udgivet d. 18.4.2023

Vil du være med til at uddanne fagprofessionelle med efterspurgte og fremsynede kvalifikationer og kompetencer? Vil du være med til at udvikle og skabe vækst?

Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (Bhsund) søger en kompetent og handlekraftig uddannelsesleder, der brænder for at sikre udbud og udvikling af attraktive uddannelsesforløb med høj kvalitet og relevans inden for erhvervsuddannelsesområdet, herunder:

  • Social- og sundhedsuddannelserne (Brobygning, Grundforløb 1, Grundforløb Social og sundhedshjælperuddannelen, Social- og sundhedsassistentuddannelsen) 
  • Pædagogiske assistentuddannelse (Brobygning, Grundforløb 1 og Grundforløb 2 Pædagogisk assistentuddannelse)

Vi søger en uddannelsesleder, som vil stå i spidsen for driften, kvalitetssikring og udviklingen af erhvervsuddannelserne, hvor arbejdet med innovation og velfærdsteknologi vil få en fremtrædende rolle.

Væsentligste opgaver

Som uddannelsesleder har du det overordnede pædagogiske ansvar for uddannelserne. Du varetager den daglige drift og har personaleansvaret for ca. 13 medarbejdere plus eksterne. I samspil med den øvrige ledelse er du med til at udvikle Bhsunds strategiske prioriteter, og er med til at sætte retning for uddannelserne og for en fælles kultur på skolen. Du skal sikre den fortsatte kvalitet og trivsel på uddannelserne og samtidig varetage det ledelsesmæssige ansvar for flere tværgående indsatsområder, herunder videreudvikle et konstruktivt samarbejde med regionale og kommunale samarbejdspartnere.

Profil og kompetence

Vi ønsker en uddannelsesleder, der har stor indsigt i erhvervsuddannelsesområdet.

Du forventes at have en relevant uddannelse på master/kandidatniveau, og have ledelseserfaring. Herudover lægges vægt på at du har:

  • viden om og forståelse for lovgivningen samt bevillings- og styringsprincipper inden for erhvervsskoleområdet
  • solidt kendskab til det social- og sundhedsfaglige område
  • viden om og forståelse for udvikling af uddannelsernes rammer og indhold og kan sikre udvikling af uddannelsernes faglige, pædagogiske og didaktiske grundlag og kvalitet
  • godt overblik over uddannelsesdrift og formår at have greb om denne i praksis
  • organisatorisk forståelse og er ambitiøs på organisationens vegne
  • erfaring med forandringsledelse
  • gode samarbejdsevner, kan skabe fællesskab, tryghed og trivsel for elever og medarbejdere
  • evner til at formidle organisatoriske og politiske visioner og beslutninger, så de giver mening for medarbejderne

Arbejdssted

Bhsund er en del af Campusfællesskabet, placeret på Campus i Rønne. Vi bor sammen og deler fælles studiemiljøer med Københavns Professionshøjskoles udbud af videregående uddannelser på Bornholm; Pædagog-, lærer- og socialrådgiveruddannelsen. Vi er unikke ved, at vi både udbyder erhvervsuddannelser og professionsbacheloruddannelse inden for det sundhedsfaglige og pædagogfaglige område. Vi har stort fokus på at arbejde bæredygtigt og at undervise ud fra vores kerneværdier: tryghed, faglighed, handlekraft, fællesskab og udsyn.

Vi tilbyder

En fantastisk mulighed for at sætte et afgørende præg på Bhsunds erhvervsuddannelser. Et lederteam, der værdsætter et loyalt og tillidsfuldt samarbejde om en fælles opgave. Hos os er der gode muligheder for personlig og faglig udvikling.

Vilkår

Stillingen er på fuld tid med start den 1. juli 2023 eller snarest herefter.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgning

Ansøgningsfrist den 8. maj 2023. Ansættelsessamtaler forventes den 17. og 22. maj 2023. Der kan forekomme en 2. samtale.

Ansøg her

Yderligere oplysninger

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan rektor Pia Palnæs Hansen kontaktes på telefon 36982901 eller mail pia.palnaes.hansen@bhsund.dk

Oplysninger om skolen kan findes på www.bhsund.dk

GDPR

Vi ønsker ikke at behandle følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen. Derfor beder vi dig om at undlade at sende følsomme personoplysninger som f.eks. helbredsoplysninger eller dit cpr.nr. Vi gør opmærksom på, at dine oplysninger behandles af anden institution via e-rekruttering.