Spring til hoved indhold

Temadag: Innovation i sygeplejen

Udgivet d. 7.9.2023

Kom til temadag d. 10. oktober 2023 og bliv klogere på innovation i sygeplejen.

Dagen bliver faciliteret af Sine Maria Herholdt-Lomholdt, sygeplejerske, ph.d. og førsteamanuensis på Nord Universitet i Norge, som også vil holde oplæg.

Sine har igennem flere år arbejdet med omsorgsforskning indenfor sygepleje. Et af Sines særlige interessepunkter er, hvordan innovation i sygepleje, kan tjene til udvikling af sygeplejens kerneydelser, dvs. hvordan innovation kan understøtte stadigt bedre omsorg for den enkelte patient.

Dagens omdrejningspunkter er:

  • Hvorfor tale om innovation, hvad kan man opleve innovation gøre med faget, hvad er vores fag egentlig og hvad er fagets sag?
  • Hvad er sygeplejens særlige ansvarsområde? Hvad er sygeplejens særegne sag?
  • Innovation. Hvad er det? Forskellige innovationstraditioner? Innovation i sygepleje – hvad kan det være?
  • Hvordan ’gøre’ innovation i sygepleje – introduktion til en procesmodel
  • Hvordan kan uddannelsen støtte op om en sådan innovationsproces? Gruppedialoger og fælles drøftelse
  • Uddannelse til innovativ sygeplejepraksis.

Temadagen er for studerende, chefer, ledere, undervisere og kliniske vejledere med ansvar og ambitioner for uddannelse af sygeplejersker.

Der serveres kaffe/the, frugt og lidt sødt.

Litteratur: https://dsr.dk/fag-og-udvikling/fag-og-forskning/sygeplejersken-som-hverdagsinnovatoer/

Tid og sted

Den 10. oktober 2023
Kl. 8.00-15.00
På Campus Bornholm i lokale 2.144 + 2.145

Tilmelding

Tilmelding skal ske til bhsund@bhsund.dk senest den 2. oktober.